Fransanın birinci şəxsindən MƏŞHUR DEYİMLƏR

217 il əvvəlin bu günü, yəni 19 fevral 1800-cü il tarixdə gələcək fateh Napoelon Bonapart özünü Fransanın birinci şəxsi eran edib. Kulis.az Napoleonun tarixdən silinməyən məşhur deyimlərindən bir neçəsini təqdim edir.    

 

- Ağıl insanın düşdüyü vəziyyətdən üstün olmalıdır ki, onu qurtara bilsin.

 

- Əgər dünya tək bir ölkə olsaydı, paytaxtı İstanbul olardı.

 

- Başlamaq lazımdır, sonrasına baxarıq.

 

- Dərd və çətinliklər insanın iradəsini möhkəmləndirir.

 

- Böyük şəxsiyyətlə gülünc şəxsiyyət arasında bir addım yol var.

 

- Ancaq həqiqət təhqiredicidir.

 

- Döyüşərək ölmək qəhrəmanların, intihar etmək qorxaqların imtiyazıdır.

 

- Dünyada təqlid edilməyən tək şey cəsarətdir.

 

- Gözəl bir qadın gözə, yaxşı bir qadın qəlbə xoş gələr. Birincisi qızıl, ikincisi isə xəzinədir.

 

- İki şey dünyaya hökm edər; biri qılınc, digəri düşüncə. Qılınc, sonunda düşüncəyə məğlub olar.

 

- Feodalizm quruluşunu top yıxdı, müasir quruluşu isə qələm yıxacaq.

 

- Analar bir əlləriylə uşağını, digər əli ilə dünyanı yelləyərlər.

 

- Az bilib çox danışan, bədxərclik edən yoxsula bənzər.

 

- Ən gözəl savaş insanın öz varlığına və asılı olduqlarına qarşı olan savaşdır.

 

- Aslanın rəhbərlik etdiyi qoyunlar ordusu, qoyunun rəhbərlik etdiyi aslanlar ordusundan güclüdür. 

 

- Ən qorxulu an zəfər anıdır.

 

- Əsgərdən ilk növbədə dözüm və səbr tələb olunur, cəsarət bundan sonra gəlir.

 

- Güc heç vaxt gülməli olmur.

 

- Əsl qəhrəmanlıq həyatda mübarizə aparıb qalib gəlməkdir.

 

- Güc ortaya çıxınca qanunlar zəifləyər.

 

- Həqiqət çox güclü olduğu üçün hər yerdə özünü qəbul etdirə bilir.

 

- Hər kəs özündə olmayanlar üçün mübarizə aparar.

 

- İnsan öz səbr və dözümüylə tauna da qalib gələ bilər.

 

- Ümid ilə ümüdsüzlüyün arası bir addımdır.

 

- Yoxuşa qalxanda dayanmaq olur, yenişdə mümkün deyil.

 

- Zəfər iradədən ibarətdir.

 

- İnsanı ancaq iki şeylə yerindən tərpətmək olar - qorxu və şəxsi maraq.

 

- İnsanı yaralayan tək şey həqiqətdir.

 

- Kəndli yaddaşı sərkərdə biliyindən üstündür.

 

- İnsanı ucaldan iki şey var: qorxu və maraq.

 

- Qazandıqlarımın hər birini cəsarətimə və çalışqanlığıma borcluyam.

 

- Məğlubiyyətin üzünə gülə bilsən, deməli, cəsursan.

 

- Qoşununu yedirmək istəməyən xalq az keçməz ki, yadları yedirməyə məcbur olar.

 

- Mənə türklərdən ibarət bir ordu verin, sizə dünyanı fəth edim.

 

- Mümkün deyil ifadəsi axmaqların lüğətindən götürülüb.

 

- Ölüm heç bir şeydir, amma məğlub və şərəfsiz yaşamaq hər gün ölməkdir.

 

- Siyasət qılıncdan güclüdür.

 

- Süngüylə hər şey eləmək olar, bircə onun üstünə oturmaq olmaz.

 

- Uğurlarım gəncliyimdəki xəyallarımın məhsuludur.

 

- Xərçəmng insanın içinə sirayət eləmiş məğlubiyyətdir.

 

LENT

28 Mart 2017
27 Mart 2017
26 Mart 2017
25 Mart 2017
24 Mart 2017
23 Mart 2017
21 Mart 2017
20 Mart 2017
19 Mart 2017
18 Mart 2017
17 Mart 2017
16 Mart 2017
15 Mart 2017