Adı xəritəsinə sığmayan ölkə - İlham Qəhrəmandan YENİ ŞEİRLƏR

Kulis.az İlham Qəhrəmanın yeni şeirlərini təqdim edir.  

 

Eşq ola ürək dolusu

 

Bəxtimizə bir gün düşə

Nə ağır, nə nəhs olmaya.

Yar səni xəlvətə çəkə

İnni, cinni, səs olmaya.

 

Bir qız ola yaz kimicə,

Qışdan çıxmış buz kimicə…

Yalayasan duz kimicə,

Yorulasan – bəs olmaya.

 

Bir söz desəm nə olası -

Ağrımarsanmı, balası? -

Eşq ola ürək dolusu,

Yar deyəcək kəs olmaya?!

 

08.10.2017

 

Gedənlər

 

Necəsiniz nəm dəsmalı,

Günəşə sərib gedənlər?!

Baramatək dörd yanını

Gözüyüb, hörüb gedənlər.

 

Təzə dərdə bax, cücərir,

Kim belə gözəl becərir?!

Bir dəfə gələn əcəli

Min dəfə görüb gedənlər.

 

Çıxarsan yola yüyürüb,

Yolu gedənlər əyirib...

Dünyaya qərib buyurub,

Dünyadan qərib gedənlər.

 

05.10.2017

 

 

***

 

Ömrün sonunda vurulmaq

əvvəlinə gecikməkdi.

Səni sevmək - bostana

özgə arxdan su çəkməkdi.

 

28.08.2017

 

Ölkə

 

Ayrılır mahal-mahal,

Kəsilir, doğranır bənd-bənd,

Yad olur şəhər-şəhər,

unudulur kənd-kənd.

Bir belə ağrıyla

lal kimi səsi, cınqırı

çıxmayan ölkə.

O qədər kiçilib

xəritəsinə adı sığmayan ölkə.

 

21.08.17

 

Sevgi

 

Sevgi gizlənmək bilməz,

İçini sərər günəşə.

Sevgi doyumluq deyil,

Aclıq çəkməkdi həmişə.

 

07.04.2017

 

İlahi, şair, söz

 

Hələ ki, qulağım səndədi mənim,

səni eşidirəm hələ, İlahi,

Səndən söz güdürəm söz bərəsində

gündü - keçirirəm belə, İlahi.

Gah çiçəkqabağı ağaca meh kimi

toxunur mənə sözlər,

Gah güldən gələn ətir kimi çatır,

Bəzən bir göz qırpımında –

şimşək üstə oxunan sətir kimi çatır.

Mən ki, bir yalquzağam,

səndən gəlmə yalquzaq xislətimlə

hər kəsdən aralanıb gendə yazıram.

Gündə yazmıram...

nə vaxt səni eşitsəm, onda yazıram.

Zaman tanımaz bu hal, -

(Mənimlə danışan bu lal)

Bəzən yuxudan oyanıb yazdım,

Bəzən yol gedəndə eşitdim səni,

Getdiyim yerdə dayanıb yazdım.

Gözdən yaşla qayıdan soğan acısı tək

gəlib məndən yazın qayıdır.

Bilirəm şair var gedir səndən bir söz eşidə

eşidə bilmir, əli ətəyindən uzun qayıdır.

İşim-peşəm budu mənim, -

Səndən söz alıram, söz qaytarıram,

Qorxuram nəfəsə gələ misralar

Üzərlik yandırıram, göz qaytarıram.

Sən qoyan mizan-tərəzi daha qalmayıb,

İndi şairlik bir quru addı, İlahi,

Səndən gələn sözün mənziliyəm,

Özüm bərbad gündə olsam da

Söz mənzilin abaddı, İlahi!

 

08.03.2017

 

Mərmiyəcən yaşamaq

 

(şəhidin dilindən)

 

Ömür vəfa etmədi -

qara buluda girən aya döndü,

gizləndi məndən...

Kim düzdü bu ömrü sapa bilmədim,

ha çırpındım -

ömrümün ardını tapa bilmədim.

Ömrümün sonunda mərmi dayandı...

İyirmiyəcən yaşadım,

Həmin mərmiyəcən yaşadım.

Yıxıldım qaldım torpağınan,

son dəfə sarmaşdıq bayrağınan.

Ömrüm az oldu, amma,

vətən sevgimdən tamsındı bir az.

Yağış,  günəş, qarıynan sevdim,

Qanım süzən əsgər paltarıynan

sevdim vətəni.

 

2

Anamın sevgisi

çardağımızın altı kimiydi

çardağın altında az oldum

anam ağlayanda

çardax axtarar məni.

 

Qonaq-qara olanda

daxaldan məclisə

gətirərdim bardağı...

qonaq gələndə

bardax axtarar məni.

 

Hər axşam

çöl qapının çırağını

mən yandırardım

axşam düşəndə

çırax axtarar məni.

 

3

Atam toya gedəndə

çəkmələrini silərdim,

toya hazırlaşanda

atamın yadına düşərəm.

 

Başımda iki burux vardı, -

“iki arvad alacaq” deyirdilər

ikiburuxlu baş qırxanda

ustamın yadına düşərəm.

 

...Sevgimi bildirməyə

ömür vəfa etmədi...

(...başımda iki burux varıdı)

Ürəyim boş deyil, -

bir mərmi,

bir nakam sevgi dadı,

bir də o qızın adı...

Nə o qızı soruşun,

nə də bir sual edin,

apardıqlarımı halal edin!

 

30.03.2017

 

LENT

22 İyul 2018
21 İyul 2018
20 İyul 2018
19 İyul 2018
18 İyul 2018