Bu hekayədə bütün sözlər “d” hərfi ilə başlayır

 

Kulis.az Vüsal Mirzənin “Davud dayının düyəsi” adlı hekayəsini təqdim edir.

 

assonatik hekayə

 

Daşdəmir dördüncü dərəcəli dəliydi. Dərbənd dəlixanasında dəlilərə dərs deyirdi.  Dərbənddə dəlilərlə dolanmırdı deyə, doxsan doqquzun dekabrın dördündə doğma diyarı Dağüzüyə döndü.  Daşdəmirin dədəsi Davud dayı Daşdəmirə dedi:

 

- Daşdəmir dur danaları, düyələri dağa dırmaşdır, dolaşsınlar.

 

Daşdəmir də dostu Dadaşla davarı dağa dırmaşdırdı, danalar dağı doyunca dolaşdılar. Dağın döşündə dolanan düyə diyirlənib dərənin dibinə düşdü, düyənin dalınca daş da düşüb dərədə düyəyə dəydi.

 

Daşdəmir Dadaşa dedi:

 

- Dadaş düyənin dərəyə düşməyini dədəmə demə. Dədəm dəlidir, düyənin dərəyə düşməyini duysa dərimi didəcək.

 

Dadaş dedi:

 

- Daşdəmir, darıxma, demərəm.

 

Daşdəmirin dədəsi dağa dönər-dönməz, Dadaş düyənin dərəyə düşməyini Davud dayıya dedi. Davud dayı duruxdu. Daşdəmirə dedi:

 

- Dərin didilsin, Daşdəmir. Düş dərəyə, düyəni dart dursun.

 

Daşdəmir dedi:

 

- Dədə, day dinmə, dünya dağılmayıb, düyədir dərəyə düşüb dümsüklüyərəm durar.

 

Daşdəmir düyənin dalınca dərəyə düşdü, düyəni dümsüklədi düyə durmadı. Düyə durmayanda Davud dayı doluxsunub Daşdəmirə dedi:

 

- Daşdəmir, daşa dönəsən. Düyə dekabrın doqquzu doğacaqdı.

 

Düyənin dırnaqları, dişləri düşmüşdü, dodağı didilmişdi, dabanı deşilmişdi. Dədəsi Daşdəmirə dedi:

 

- Daşdəmir düyənin dırnağına, dodağına, dabanına dərman damızdır.

 

Daşdəmir düyənin dabanına dərman damızdıranda düyə dərmanın dozasına dözməyib dingildədi, dərman dağıldı.

 

Daşdəmir:

 

- Dədə düyə durmur, durmur durmasın deyə donquldadı.

 

Dədəsi dedi:

 

- Daşdəmir, düyəni dart dursun, donuzun dölü donuz.

 

Daşdəmir deyinə-deyinə düyəni dürtmələdi, düyə durmadı.

 

Düyə dördüncü dəfə də durmayanda Davud dayı da dərəyə düşüb düyəni dürtmələdi, düyə durmadı. Davud dayı dananın düşmüş dişlərini dəsmala düyünlədi. Davud dayı dekabrın doqquzu düyənin doğacağını düşünüb, düyənin dərdinə dözməyib dünyasını dəyişdi. Daşdəmirin dədəsinin dəfnində düyə dişi dana doğdu.

 

 

 

 

 

 

LENT

22 İyul 2018
21 İyul 2018
20 İyul 2018
19 İyul 2018
18 İyul 2018